مشخصات فردی و زندگینامه
نام:میثم
نام خانوادگی:درگاهی
آدرس وب سایت:http://www.macamdargahi@yahoo.com
نخصص ها:فقه و اصول ، کلام ، فلسفه

زندگی نامه

این حقیر در سال 1377 وارد حوزه علمیه واقع در خ شهید رجایی ( جامعه علمیه امیر المومنین) شدم. دروس مقدمات را در همان مدرسه با اساتید مجربی همچون محمد حسین کبیریان و شیخ محمد رضا کرباسی به پایان رساندم. در سال 1380 به علت علاقه وافر و زیادی که به قرآن داشتم مشغول به حفظ قرآن کریم شدم و یک سال درسهای حوزه را رها کرده و فقط مشغول حفظ قرآن و مفاهیم و مفردات قرآن شدم و به حول و قوه الهی در سال 1381 قرآن را به پایان رساندم. درسال 1382 به توفیق تلبس لباس مقدس روحانیت شدم و از آن سال تا به حال مشغول به تبلیغ در سازمانهای راه آهن، آتش نشانى، ایران خودرو و مساجد شدم، در سال 1384 به قم آمدم و ادامه تحصیل را در قم مشغول هستم.در سال 1388وارد مرکز تخصصی تربیت مدرس شدم ودر رشته علوم عقلی فارغ التحصیل شدم ودر حال حاظر به تدوین رساله سطح 4مشغول هستم. واکنون در ظل عنایات امام زمان در حوزه علمیه قزوین مشغول به تدریس علوم سطح 2 می باشم.